Suy ngẫm về bất động sản của các tư tưởng gia

“Khoản đầu tư tốt nhất trên trái đất này chính là đất” – Louis J. Glickman (Nhà đầu tư bất động sản, nhà từ thiện). Hãy xem Donald Trump, Malcolm Forbes,… người nổi tiếng nói gì về bất động sản. 

Suy ngẫm về bất động sản của các tư tưởng gia - Trường Doanh Nhân SBMC

(Nguồn: Forbes Việt Nam)

Form lấy tin khách hàng
Chat Facebook
1
Close chat
Xin vui lòng ấn Bắt Đầu để Chat

Bắt đầu

Hỗ trợ qua Email !