TRƯỜNG DOANH NHÂN SBMC

Địa chỉ:Tầng 1, 13, 14 - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.

Điện thoại:024 665 38038 – 0938 259 668

Email:smbcvietnam@gmail.com

Website:www.sbmc.vn


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Những thông tin quý vị đăng ký dưới đây sẽ được SBMC sử dụng để cấp chứng nhận và viết hóa đơn.Chính vì vậy đề nghị quý vị cung cấp thông tin một cách đầy đủ chính xác.
Thông tin liên quan đến việc đăng ký - Phí ưu đãi sẽ được áp dụng cho học viên chuyển phí trước khai giảng ít nhất 15 ngày.
Học viên sẽ không được hủy lớp hay hoàn phí .Tuy nhiên nếu học viên có yêu cầu dời lớp,vui lòng thông báo cho SBMC trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.
Học viên sẽ không được cấp chứng nhận tốt nghiệp nếu vắng mặt hơn 30% số tổng buổi học cảu toàn bộ khóa

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên:

Điện thoại

Email:

Tên công ty:

Địa chỉ công ty:

Thông tin yêu cầu thêm